Şirketimiz bünyesinde tarama yapmak isteyen kullanıcılar için iki seçenek bulunmaktadır. İhtiyaçları doğrultusunda araştırmacılar basit tarama veya gelişmiş tarama sisteminden faydalanmaktadır. 

Basit tarama genel olarak makale yazan araştırmacılarımız tarafından tercih edilmektedir. Geleneksel yaklaşımı yıkarak konusunda daha fazla eserden faydalanmak, hipotezini sağlamlaştırmak isteyen araştırmacılar basit tarama ile bu amaçlarını gerçekleştirmektedir. 

Gelişmiş tarama seçeceğini ise lisans ve lisansüstü tez çalışması yürüten araştırmacılarımız tercih etmektedir. Literatür taramasının ne kadar önemli olduğunun bilincine sahip araştırmacılar konu ile ilgili daha fazla kaynağa erişmek amacıyla yardımımıza başvurmaktadır.